Οικογενειακή Θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Απευθύνεται σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα σε ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας και στόχο έχει να βελτιώσει τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και να υποστηρίξει τα μέλη σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουν.
Είναι πιθανό να έχετε ανάγκη για οικογενειακή θεραπεία όταν :

  • Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στις οικογενειακές σας σχέσεις (π.χ. όταν υπάρχουν επίμονες και ανεπίλυτες συγκρούσεις μεταξύ κάποιων ή όλων των μελών της οικογένειας)
  • Όταν κάποιο μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζει ζητήματα που επηρεάζουν όλα τα μέλη της και την οικογενειακή ζωή
  • Όταν η οικογένεια βιώνει κάποια μετάβαση στον κύκλο της ζωής της (ενηλικίωση παιδιών, ερχομός νέου μέλους, μετακόμιση, απώλεια)
  • Όταν αλλάζει η σύνθεση της οικογένειας (διαζύγιο, νέος γάμος)
  • Όταν κάποιο μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα σωματικής ή ψυχικής υγείας και θέλετε να το στηρίξετε.