Ομάδες Ενδυνάμωσης

Ομάδες Ενδυνάμωσης

Τακτικά αναπτύσσονται σύντομοι κύκλοι ομαδικών συναντήσεων που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες (ομάδες γονέων, ομάδες ανέργων). Σκοπός των εν λόγω συναντήσεων, είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, καθιστώντας τη λειτουργία τους πιο αποτελεσματική.

Ομάδες Γονέων

Οι ομάδες γονέων έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στο ρόλο του γονέα και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών. Τα θέματα που επεξεργάζεται η ομάδα κυρίως προκύπτουν από τις ανάγκες που οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν στο “εδώ και τώρα” και να αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο.

Μεταξύ άλλων, κύρια ζητήματα αφορούν: στο διαζύγιο, σε προβλήματα συμπεριφοράς, προσαρμογής, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, πένθος.
Ομάδες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Οι ομάδες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης αφορούν όλους όσους ενδιαφέρονται να συνδεθούν με την αγορά εργασίας με έναν διαφορετικό τρόπο, που να παρέχει νόημα στους ίδιους και και να νιώθουν ικανοποίηση για τις επιλογές τους.

Ζητήματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης αφορούν όλους όσους ενεργά θέλουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Ωστόσο, σκέψεις συναισθήματα και βιώματα μπορεί να παρεμποδίζουν την δράση που θέλουν να αναπτύξουν και να οδηγούν στην απραξία.

Οι ομάδες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης επαγγελματικής σταδιοδρομίας απευθύνονται:
– σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
– σε ενήλικες που αναζητούν απασχόληση (άνεργους),
– σε φοιτητές, σπουδαστές.