Ατομική Θεραπεία

Ατομική Θεραπεία

Στην ατομική θεραπεία, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, το άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας λαμβάνοντας επαγγελματική υποστήριξη θα μπορέσει να κατανοήσει τα γεγονότα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του με βάση τους στόχους και τις επιθυμίες του, να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του.
Αναλογιστείτε την θεραπευτική διαδικασία σαν μια συζήτηση με κάποιον έμπειρο επαγγελματία που μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε καλύτερα. Οι συνεδρίες με τον θεραπευτή χαρακτηρίζονται από αποδοχή και κατανόηση ενώ το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο διασφαλίζεται από το απόρρητο που καθορίζει εμπιστευτικό τον χαρακτήρα όσων λέγονται μέσα σε μια συνεδρία.
Το απόρρητο καταλύεται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την ακεραιότητα του πελάτη ή τρίτων προσώπων.

 

“Υπάρχει λόγος που αισθάνεστε έτσι. Ξεκινώντας ψυχοθεραπεία μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απαλλαγείτε από αυτό το συναίσθημα”