Ομάδα Κλασσικού Μορενίκου Ψυχοδράματος

Ομάδα Κλασσικού Μορενίκου Ψυχοδράματος

Το Ψυχόδραμα, είναι η πρώτη μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας, η οποία επινοήθηκε και καλλιεργήθηκε από τον ψυχίατρο J.L. Moreno. Πρόκειται λοιπόν για μία ομαδική, αυτογνωσιακή – ψυχοθεραπευτική μέθοδο αυτοβελτίωσης, με στοιχεία δανεισμένα από το χώρο του θεάτρου. Στοχεύει μέσω της ενίσχυσης του αυθορμητισμού και της δημιουργικότητας, στην επαφή με τον αυθεντικό εαυτό, καθώς και στην απελευθέρωση, έκφραση και επίλυση καθημερινών προβληματισμών. Το ψυχόδραμα, έχει χαρακτηριστεί και ώς μία “σωματική θεραπεία”, καθώς η έκφραση των ατομικών δυσκολιών δεν περιορίζεται μόνο στο λόγο, αλλά και στη σωματική, μη – λεκτική επικοινωνία.
Μέσα στα πλαίσια μιας ψυχοδραματικής ομάδας:

  • Το άτομο μπορεί να επεξεργαστεί κομμάτια των προσωπικών του εμπειριών είτε του παρελθόντος, είτε του παρόντος και του μέλλοντος.
  • Τα μέλη της ομάδας, λειτουργούν σαν ¨δίχτυ ασφαλείας” , σαν μία “μήτρα” , μέσα στην οποία το άτομο μπορεί να (ανα) βιώσει εσωτερικές συγκρούσεις, αναστολές, δυσκολίες στις σχέσεις καθώς και επιθυμίες, χωρίς να υπάρχει κριτική.
  • Πολλές φορές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, απωθούνται γιατί δε μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται το έδαφος για την εμφάνιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Το άτομο, μέσα στα πλαίσια της ψυχοδραματικής ομάδας, μπορεί να έρθει σε άμεση, ουσιαστική και πραγματική συνομιλία με το σώμα του καθώς και με όλες τις εμπειρίες – “σημάδια” που αυτό κουβαλάει.