Υπηρεσίες

Για τις Ανθρώπινες Σχέσεις και την Ψυχική Υγεία

Σε ένα συνεργατικό – θεραπευτικό κλίμα, μέσω διαλόγου και αλληλεπίδρασης, πολλαπλές αφηγήσεις αναδύονται, δίνοντας νόημα τόσο σε προσωπικές μας εμπειρίες, όσο και στις σχέσεις που επιθυμούμε να έχουμε με τους γύρω μας.

Οι υπηρεσίες ψυχοθεραπείας αναπτύσσονται ατομικά, αλλά και ομαδικά, διά ζώσης ή και εξ αποστάσεως (online). Συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες που αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω:

Ατομική ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους, Οικογενειακή Θεραπεία, Ομάδα Κλασσικού Μορενικού Ψυχοδράματος, Ομάδες Ενδυνάμωσης, Υπηρεσίες Διαχείρισης Ψυχολογικών Δυσκολιών

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως.

Ατομική Θεραπεία

Στην ατομική θεραπεία, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, το άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας λαμβάνοντας επαγγελματική υποστήριξη θα μπορέσει να κατανοήσει τα γεγονότα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του με βάση τους στόχους και της επιθυμίες του, να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του.

Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί έναν τύπο ψυχοθεραπείας που απευθύνεται  σε άτομα που εμπλέκονται σε μια συντροφική σχέση, προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τη σχέση τους, να επιλύσουν συγκρούσεις, αλλά και να βελτιώσουν την ικανοποίηση που αντλούν μέσα από αυτή.

Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Απευθύνεται σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα σε ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας και στόχο έχει να βελτιώσει τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και να υποστηρίξει τα μέλη σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουν.

Ομάδα Κλασσικού Μορενικού Ψυχοδράματος

Το Ψυχόδραμα, είναι η πρώτη μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας, η οποία επινοήθηκε και καλλιεργήθηκε από τον ψυχίατρο J.L. Moreno.  Πρόκειται λοιπόν για μία ομαδική, αυτογνωσιακή – ψυχοθεραπευτική μέθοδο αυτοβελτίωσης, με στοιχεία δανεισμένα από το χώρο του θεάτρου.

Ομάδες Ενδυνάμωσης

Τακτικά αναπτύσσονται σύντομοι κύκλοι ομαδικών συναντήσεων που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες (ομάδες γονέων, ομάδες ανέργων). Σκοπός των εν λόγω συναντήσεων, είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, καθιστώντας τη λειτουργία τους πιο αποτελεσματική.

Υπηρεσίες διαχείρισης ψυχολογικών δυσκολιών

Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και ψυχολογικών δυσκολιών.