Τα οφέλη της Online Ψυχοθεραπείας

Τα οφέλη της Online Ψυχοθεραπείας

Με την χρήση νέων τεχνολογιών να διευρύνεται ολοένα και περισσότερο, πολλές υπηρεσίες παρέχονται και λαμβάνονται πλέον και διαδικτυακά, κάτι που παρατηρούμε να ισχύει και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς οι ενδιαφερόμενοι τείνουν να επιλέγουν τις online συνεδρίες ψυχοθεραπείες συχνότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Αξίζει κάποιος να ξεκινήσει μια θεραπευτική διαδικασία μέσω του διαδικτύου τελικά ή όχι; Ας διερευνήσουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτής της δυνατότητας:

  • Αποτελεί μια εναλλακτική ή/και μοναδική δυνατότητα για ανθρώπους που ο τόπος κατοικίας τους δεν τους επιτρέπει πρόσβαση σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας: Η online ψυχοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα θεραπείας σε ανθρώπους που ταξιδεύουν αρκετά για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους και δεν έχουν σταθερό τόπο κατοικίας, ανθρώπους που κατοικούν στο εξωτερικό και δε βρίσκουν κάποιον ψυχοθεραπευτή που να μιλάει την μητρική τους γλώσσα, καθώς και σε ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος επαγγελματίας ψυχικής υγείας.
  • Διευκολύνει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικούς περιορισμούς: Η ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου, δίνει τη δυνατότητα ψυχοθεραπείας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας τα οποία δεν τους επιτρέπουν ή τους δυσκολεύουν να μετακινηθούν από το σπίτι τους.
  • Εύκολος προγραμματισμός και πιο προσιτή τιμή: Η ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου, συχνά παρέχει στον θεραπευόμενο μεγαλύτερη ευκολία στον προγραμματισμό των συνεδριών καθώς αυτές γίνονται από την άνεση του σπιτιού του. Έτσι, η ώρα των συνεδριών μπορεί να προγραμματιστεί με περισσότερη ευελιξία καθώς αποφεύγεται η μετακίνηση σε άλλη περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης οι θεραπευτές προσφέρουν καλύτερη τιμή δεδομένης της μη δέσμευσης χώρου για την πραγματοποίηση των συνεδριών.

Φυσικά, η προσωπική επαφή είναι κάτι που δεν αντικαθίσταται στην ψυχοθεραπεία όπως και στις περισσότερες δραστηριότητές μας. Ωστόσο, αποτελεί μια πολύ καλή λύση σε όσους το έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν περιορισμούς και κυρίως σε όσους χρειάζονται βοήθεια αναφορικά με τις ψυχολογικές τους ανάγκες.

 

(Πηγή Φωτογραφίας- Photo’s source)

https://unsplash.com/photos/EeS69TTPQ18